کتاب آرمان بهار

.. خیره به افق و در فکر راه در پیش روی او و سرآشپز. او به این موضوع فکر می‌کرد که آرمان و او عقاید متفاوتی دارند و تنها نقطة اشتراک آنها اعتماد است؛ اعتمادی که اگر بشکند، بنیاد آن آشپزخانه هم خواهد شکست. به این موضوع که می‌اندیشید قلبش به‌شدّت می‌تپید و ترسی تمام وجودش را فرا می‌گرفت؛ بااین‌حال ...

#

درست مثل ستاره ها در تاریکی بدرخش

گذشتم از گذشتم

درباره من

خانم محمدی فرد توسعه دهنده وب

توسعه دهنده نرم افزار اسویتا
ASP.Core Developer

Full Stack

UX Design
HTML5 + CSS3
JQUERY + JAVASCRIPT
BOOTSTRAP
ASP.Core
PHOTOSHOP